luni, 8 septembrie 2008

noul cimitir - între cartier de locuit şi zonă industrială

În cel mult doi ani, cimitirul Horea II va deveni neîncãpãtor. Primãria îsi face planuri pentru deschiderea unuia nou, în spatele Unitãtii Militare, în apropierea Jandarmeriei. Noul amplasament va fi situat între un cartier de locuinte si o zonã industrialã. Reprezentantii municipalitãtii spun cã cele 4 ha de teren alocate cimitirului nu pot primi o altã destinatie din cauza magistralei de gaz si a retelelor curent de înaltã tensiune aflate în zonã. Primele locuri de veci s-ar putea da în folosintã în 2009.
De ani buni, Baia Mare, la fel ca multe alte orase, se confruntã cu criza locurilor de veci. Cimitirele au devenit tot mai neîncãpãtoare, iar autoritãtile încã nu au gãsit o solutie viabilã pentru rezolvarea problemei. În oras existã mai multe cimitire apartinând cultelor religioase importante, toate având deja locurile de veci ocupate. Municipalitatea dispune de un cimitir propriu, însã si acesta este pe cale sã devinã neîncãpãtor. Pânã acum s-au cãutat mai multe variante pentru deschiderea unuia nou, dar terenurile sunt din ce în ce mai putine. Construirea de noi locuinte, extinderea orasului, dezvoltarea zonelor industriale, retrocedarea terenurilor cãtre fostii proprietari, vânzarea, închirierea sau concesionarea unor imobile, toate acestea au fãcut ca identificarea unui loc pentru un viitor cimitir sã fie foarte dificilã. Singura posibilitate s-a gãsit în zona de sud a orasului, între drumul ce leagã Baia Mare de Satu Nou de Jos si viitorul cartier Pintea Viteazu. Punerea în practicã a unui astfel de proiect ar genera o interesantã combinatie între constructiile zonei industriale, blocurile si casele viitorului cartier si un cimitir. Însã autoritãtile spun cã nu avem nimic mai bun. Primãria nu dispune de alte terenuri periferice care ar putea suporta destinatia unui cimitir. În plus, zona aleasã este una care nu permite alt gen de investitii. Magistrala de gaz si retelele de curent de înaltã tensiune fac din terenul respectiv unul ineficient din punct de vedere urbanistic.

• Mafia cimitirelor

Horea II este singurul cimitir detinut în prezent de municipalitate. Deschis în 1994, el are o suprafatã de 4 ha teren, din care 75% este ocupatã. La ritmul în care s-au împãrtit în ultimii ani locurile de veci în acest cimitir (peste 500 de decedati anual), în maximum doi ani, el va fi plin. Horea II este cel mai cãutat dintre cimitirele bãimãrene, din mai multe motive. În primul rând, aici, un loc de veci costã 190 lei, iar unul retinut face 300. Spre comparatie, în spatiile apartinând cultelor religioase, pentru un loc de mormânt se plãteste cam 2.000 lei. Apoi, aici poate fi înmormântat oricine. Municipalitatea nu face discriminãri religioase sau de altã naturã. Sunt înmormântate chiar si persoanele necunoscute sau cele care se sinucid. Si, nu în ultimul rând, conteazã si aspectul rãscumpãrãrii locurilor de veci. Legea, una absolut stupidã si deloc în concordantã cu principiile crestine, prevede faptul cã dupã trecerea unei perioade de 20 de ani de la înmormântare, locul trebuie rãscumpãrat de apartinãtorii defunctului. În caz contrar, administratorii cimitirului pot trece la acordarea acestuia unui alt solicitant. Într-o atare situatie, noul sicriu va fi depus în locul respectiv, dupã ce osemintele au fost în prealabil scoase, sau pur si simplu peste acestea. Este macabru, dar asta e legea pe care o avem. Pânã acum, în cimitirul Horea II nu a fost cazul pentru o astfel de operatiune ciudatã, însã în cimitirele cultelor este o practicã frecventã. Multi dintre apartinãtorii celor decedati se plâng de faptul cã sunt amenintati de administratorii cimitirelor cã în cazul nerãscumpãrãrii la timp a mormintelor, acestea vor fi ocupate de altii. Vesnicele afaceri cu locurile de veci, o mafie a cimitirelor pe care autoritãtile statului nu o pot opri. Probabil nici nu se doreste asta.

• În curând, primele locuri ANL în noul cartier

Ce va cuprinde PUZ-ul cartierului Pintea Viteazu nu se stie decât la nivel macro. Proiectantii si reprezentantii Municipalitãtii urmeazã sã discute detaliile. Rodica Pandi, directorul Directiei de Urbanism a Primãriei, ne-a explicat cã în lucru sunt douã PUZ-uri. Unul priveste respectivul cartier, iar altul, zona industrialã de dincolo de calea feratã. „Cartierul va cuprinde blocuri de locuinte, terenuri pentru case (în special pentru tineri), locuri de joacã, zone sportive si de agrement, spatii publice, unitãti de învãtãmânt etc. De cealaltã parte a cãii ferate, intentionãm sã facem o zonã industrialã (cu spatii de productie, depozitare) si una sportivã, poate chiar un stadion. Pânã la sfârsitul anului, cele douã PUZ-uri trebuie predate”, a afirmat Rodica Pandi. În ceea ce priveste situatia juridicã a terenurilor vizate, aceasta este una ciudatã. Foarte multe dintre ele sunt proprietatea comunei Dumbrãvita, însã se aflã pe teritoriul administrativ al Bãii Mari. De asemenea, o suprafatã destul de mare apartine Unitãtii Militare. Ce se va întâmpla cu aceasta, încã nu se stie. „Avem douã variante. Una cu mentinerea Unitãtii Militare si cealaltã cu mutarea ei într-o alt loc. Asta în functie de optiunea ministerului de resort cu privire la activitatea viitoare a Unitãtii. Acum vedem cã unitãtile militare se desfiinteazã, treptat. Terenurile pe care Municipiul le detine acolo sunt reduse ca suprafatã, dar suficiente pentru a putea avea câteva blocuri ANL, ce vor fi construite cât de repede”, ne-a spus Rodica Brad, secretarul Primãriei. Rãmâne de vãzut cum va arãta zona peste câtiva ani si dacã un cimitir de cel putin 4 ha va da bine între un cartier de locuit si o zonã industrialã. Deocamdatã ne putem doar imagina...

• Functional din 2009

Noul cimitir gândit de primãrie face parte dintr-un proiect mai amplu ce include si cartierul Pintea Viteazu. Amplasamentul viitoarei investitii are ca limite strada Vlad Tepes, bulevardul Republicii (în spatele pietei Sãlãjanca, Unitãtii Militare si Jandarmeriei) si o cale feratã ce duce înspre zona industrialã actualã. Un spatiu de multe hectare de teren nefolosit. În partea sudicã, înspre drumul de iesire din oras si calea feratã, este proiectat cimitirul, cãruia i s-au alocat 4 ha, cu posibilitatea extinderii. În partea nordicã a terenului, în apropierea cartierului Vlad Tepes, va fi o zonã de locuit ce va include blocuri si case. Dar nu numai. Între constructiile viitoare se vor regãsi si unele de utilitate publicã, scoli, grãdinite, sedii de firme, magazine etc. Deocamdatã, totul este în faza proiectãrii, în lunile urmãtoare fiind asteptatã finalizarea Planului Urbanistic Zonal comandat de Primãrie. În ceea ce priveste cimitirul, acesta ar putea fi deschis, cel putin partial, încã din vara anului viitor. Nora Ghetie, directorul Serviciului Public Ambient Urban din cadrul primãriei, afirmã cã totul depinde de bugetul ce va fi alocat pentru 2009. „Investitia este una amplã. Ea va include o capelã, precum si elementele de sistematizare verticalã: drum de acces, alei, împrejmuire, parcãri, alimentarea cu apã, energie electricã si altele. Ca si amplasament este bine. Chiar dacã avem cartierul aproape. În zonã sunt multe retele de tot felul, inclusiv magistrala de gaz si liniile de înaltã tensiune. Nu s-ar fi putut gãsi o destinatie mai bunã. Acum depindem de banii de pe 2009. Dacã îi vom avea, în primãvarã vom putea demara lucrãrile, iar în vara anului viitor, cimitirul ar putea fi functional”, a declarat directorul Ghetie.

Niciun comentariu: