vineri, 2 mai 2008

Nu ne vindem ţara! O retrocedăm!

Ordinul Minoriţilor, grupare religioasă care revendică un imobil din Centrul Vechi al Băii Mari, îşi are sediul în... Ungaria. Singura legătură cu Transilvania este faptul că la Arad activează cinci călugări. Instanţele de judecată trebuie să analizeze acum dacă gruparea maghiară poate revendica imobile pe teritoriul statului român.

Una dintre cele mai importante clădiri din Centrul Vechi al Băii Mari, un patrulater mărginit de str. Crişan, Teatrul Municipal şi Piaţa Păcii, a fost revendicat de un ordin religios, care a deţinut imobilul, în prima jumătate a secolului trecut. În anul 1952, datorită faptului că nimeni nu depusese declaraţii de impozit pentru clădire, ea a fost preluată de statul român, printr-o sentinţă a Tribunalului Popular al oraşului Baia Mare, imobilul neavând stăpân. Anumite părţi ale imobilului au primit o destinaţie publică (spaţii comerciale, internat şcolar, sedii ale unor instituţii de stat), iar altele au fost închiriate ca spaţii de locuit. După revendicarea imobilului, în 2003, s-au ridicat o serie de probleme juridice privind acest caz. În primul rând, apartamentele închiriate de Municipalitate fuseseră vândute foştilor chiriaşi, încă din 1998. Ori, în acest caz, acele contracte de vânzare – cumpărare trebuie mai întâi anulate. În al doilea rând, s-a pus problema identităţii juridice a celor care revendică spaţiile. Apărătorii juridici ai proprietarilor au invocat lipsa calităţii procesuale a Ordinului. Sentinţele au fost contradictorii. Unele instanţe au dat câştig de cauză proprietarilor, altele, Ordinului.

Principala problemă cu care s-au confruntat judecătorii a fost aceea privind continuitatea existenţei Ordinului Minoriţilor după 1950, în Baia Mare, unde au rămas doar doi – trei călugări. Acum Ordinul are sediul la Arad, iar în Baia Mare nu mai are activitate. Am pornit pe firul acestei poveşti, pentru a afla mai multe despre Ordinul Minoriţilor şi locul lor în cadrul Bisericii Romano – Catolice. Ordinul Franciscanilor cuprinde trei mari ramuri: Fraţii Minori, Fraţii Minori Conventuali şi Fraţii Minori Capuccini. Consultând baza de date oferită pe internet de cele trei ordine religioase, nu am găsit referiri privitoare la România decât în ceea ce priveşte Fraţii Minori Conventuali. Practic, acesta este singurul ordin franciscan care are o acoperire şi pe teritoriul ţării noastre. Mai departe, am aflat site-ul oficial al Ordinului Fraţilor Minori Conventuali, cu sediul la Roma, unde am căutat link-ul privind Provincia România. Accesând acel site, am observat că Provincia "Sfântul Iosif" din România nu are nicio legătură cu Ardealul, cu atât mai puţin cu Aradul, acolo unde se află sediul Ordinului ce revendică imobilul din Baia Mare. Ne-am întrebat atunci care este apartenenţa Ordinului din Arad, dacă el nu este cuprins în Provincia România. Tot pe site-ul oficial al Minorilor Conventuali am găsit ceea ce căutam. În ceea ce priveşte Aradul, el face parte din Provincia Ungaria şi Transilvania. Deci nu România! Practic, Provincia "Sfânta Elisabeta" a privit minoriţii din Ungaria şi, implicit, cei din Ardeal, pe vremea când acesta era sub dominaţia maghiară. În acest context, rămâne de analizat dacă un ordin religios cu sediul în Ungaria poate emite pretenţii asupra unor proprietăţi româneşti pe care nu le-a folosit timp de aproape 70 de ani. Un ordin a cărui personalitate juridică este pusă sub semnul întrebării. Vom vedea ce va decide instanţa de judecată.

Ungaria nu a retrocedat decât lăcaşurile de cult

În Transilvania, averile bisericeşti ale cultelor (inclusiv cel romano – catolic), constând în biserici, locuinţe, clădiri diverse, terenuri etc, sunt, în mare parte, constituite din danii regeşti, fiind proprietate publică, în sensul destinaţiei acesteia şi nu o proprietate bisericească sau a unei comunităţi. În general, proprietăţile cultelor religioase au fost obţinute din banii statului, nu numai în Transilvania, dar şi în celelalte regiuni ale Europei unde acestea au avut activitate. Spre exemplu, în Ungaria, problema proprietăţilor ordinelor călugăreşti a fost rezolvată în sensul restituirii doar a lăcaşurilor de cult şi nu a altor imobile folosite în trecut de acesta. Pe de altă parte, ordinele călugăreşti nu au avut personalitate juridică în sensul legii, ele fiind doar beneficiare ale uzufructului şi nu proprietare de imobile. Chiar dacă în Cărţile Funciare ele figurează pe foaia de proprietate, imobilele au fost ale statului. Acest lucru este dovedit de modul în care în Ungaria, spre exemplu, a fost tratată problema retrocedării imobilelor către ordinele călugăreşti.

"Îndemnul de la Roma"

Sediul Ordinului Fraţilor Minori Conventuali, provincia Ungaria şi Transilvania, este în Ungaria, la Miskolc. În cadrul său activează 16 persoane, conduse de un ministru provincial, pe nume Zsolt Kalna. Reprezentantul Ordinului, la Arad, este vicarul provincial Rober Blensi. Acesta ne-a declarat că nu ştie prea multe despre procesele aflate pe rol, el fiind numit recent în funcţie. "Pot să vă spun doar că în CF, Ordinul Minoriţilor apare ca proprietarul imobilului. Acum, noi trebuie să dovedim că suntem continuatorii acelui Ordin. În Baia Mare nu mai există nimeni din partea noastră, singurii din Transilvania fiind la Arad. Suntem 5 persoane. Evident, proprietatea nu este a noastră, ca persoane fizice, ci a Ordinului Fraţilor Minori, cu sediul la Roma. Pentru că noi am fost îndemnaţi de reprezentanţii de la Roma să continuăm demersurile pentru revendicarea imobilelor", a declarat vicarul Robert Blensi. Acum ne-am lămurit. Practic, conducerea de la Roma a Ordinului, vizează obţinerea a cât mai multe imobile în Transilvania. Dacă în alte părţi nu s-a putut... Măcar aici.

Niciun comentariu: