miercuri, 17 octombrie 2007

Prefectul nu crede în potenţa septuagenarilor

Lucrările Comisiei Judeţene de Fond Funciar întârziate de neglijenţa comisiilor locale

Cazuri din cele mai ciudate la şedinţele de fond funciar. Mai mulţi moştenitori solicită pădure după aceeaşi persoană, însă niciunul nu revendică suprafaţa cu care respectivul figura în Cartea Funciară. Alţii cer pădure după antecesori care ar fi fost întabulaţi în CF încă de la vârsta de 6 ani. Iar unii pretind suprafeţe de pădure după anumite persoane care ar fi avut copii abia la 70 de ani. Revoltat pe dosarele trimise spre soluţionare, prefectul a muştruluit reprezentanţii comisiilor locale pentru neglijenţa (şi/sau reaua credinţă) cu care rezolvă retrocedările de păduri.

Şedinţele Comisiei Judeţene de Fond Funciar sunt, în continuare, marcate de diverse probleme cauzate de modul în care comisiile locale înţeleg să aplice legile referitoare la retrocedările fostelor proprietăţi confiscate de comunişti. Săptămâna trecută, membrii comisiei, în frunte cu prefectul Bondi Gyongyike, s-au arătat nemulţumiţi de activitatea la nivel local. Spre exemplu, mai multe dosare privitoare la retrocedările pădurilor de la Poienile de Sub Munte au ridicat semne de întrebare, din pricina cărora acestea nu au putut fi finalizate. Cererile din dosarele respective sunt făcute pe numele unor autori care nu ar fi putut avea întabulate proprietăţi. Într-unul din cazuri, fostul proprietar se născuse în 1907, iar titlul său de proprietate data din... 1913. La vârsta de şase ani, el nu putea apărea ca proprietar în actele de carte funciară. În aceste condiţii, cu siguranţă, proprietatea solicitată nu se poate retroceda. Totuşi, Comisia Locală din Poienile de Sub Munte, după analiza "atentă" a actelor din dosarele în care apar astfel de anomalii (şi sunt mai multe cazuri), şi-a dat acordul, după care acestea au fost trimise Comisiei Judeţene. Prefectul Bondi Gyongyike s-a arătat foarte indignat faţă de aceste cazuri şi a cerut explicaţii celor din Poieni, în speţă primarului Ştefan Oncea, care a dat din colţ în colţ, susţinând că a fost vorba de un volum mare de muncă, iar aceste "scăpări" s-au datorat stresului. Nu a fost crezut de niciunul din cei prezenţi şi i s-a atras atenţia că în cazul în care situaţia se va repeta, reaua credinţă va atrage sancţiuni. Poate trebuiau aplicate demult.

Potentul septuagenar

După Poieni, au urmat cazurile de la Borşa. Evident, nu putea să lipsească tocmai "micul Milano". De data aceasta cu nişte păduri aflate pe raza oraşului, însă cu proprietari din Sălişte. Proprietari care au solicitat diferite suprafeţe de pădure după acelaşi autor. Deşi nu se putea cere decât o anumită suprafaţă, fiecare solicitant a depus acte după cum a crezut de cuviinţă. Ba mai mult, ba mai puţin decât suprafaţa iniţială. În fapt, era aproape imposibil să-ţi dai seama cine pe cine moşteneşte şi ce suprafaţă i se cuvine fiecăruia. Singura soluţie găsită de comisie a fost aceea de a acorda fosta pădure, în totalitatea ei, tuturor solicitanţilor, fără individualizarea fiecărei părţi, urmând ca moştenitorii să îşi împartă pădurea amiabil sau în instanţă. Probabil fiecare şi-a căutat deja un avocat. Reprezentantul Comisiei Locale prezent la şedinţă a explicat că asemenea cazuri sunt cu duiumul, la Borşa, suprafaţa de pădure solicitată fiind de trei ori mai mare decât teritoriul administrativ al localităţii. Apoi, s-a trecut la momente mai vesele, cei prezenţi amuzându-se de numele unor solicitanţi, cum ar fi Benzar Metro sau Vasile Axus, dar şi de faptul că unul dintre dosare era incomplet, din el lipsind certificatul de naştere al autorului (fiind depus doar cel de deces). "Dacă a murit înseamnă că s-a şi născut. Sau ce, l-a adus barza?", a replicat Bondi. Până la urmă, cazul s-a dovedit ceva mai complicat, din acte reieşind că respectivul avusese copii la vârsta de... 70 de ani. La auzul acestei chestiuni, Bondi a ridicat neîncrezătoare dintr-o sprânceană, afirmând că i se pare prea SF, cazul nefiind credibil. Unii au încercat să o lămurească pe doamna prefect că pe vremuri ţăranii noştri erau mai potenţi şi mai sănătoşi, însă Bondi a rămas neclintită în convingerea sa, cerând mai multe dovezi. Iar dosarul a fost amânat. Probabil, la următoarea şedinţă, solicitanţii vor ataşa la dosar reţete din plante menite a creşte potenţa. Poate o vor convinge pe Bondi că şi la 70 de ani, ţăranii noştri sunt suficient de viguroşi pentru a avea urmaşi.

Ciprian DRAGOŞ - Gazeta de Maramureş

Niciun comentariu: